Skip to main content Skip to search

BLOG

2023 Mayıs Ayı İş Yeri Kira Artış Oranı %67,20 Konut Kira Artış Oranı %25

2023 Mayıs Ayı İş Yeri Kira Artış Oranı %67,20 Konut Kira Artış Oranı %25

Türkiye’deki AR-GE Merkezi Şirketlere Sağlanan Teşvik Desteklerden Bazıları

Türkiye’deki AR-GE Merkezi Şirketlere Sağlanan Teşvik Desteklerden Bazıları

Türkiye’deki şirketlerin yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

Türkiye’deki şirketlerin yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur

Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri

İhracat bedellerinin tahsil şekilleri

İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur

İhracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

5 Milyon TL’nin Üzerinde Kredi Kullanan Veya Kredi Stoku (Tanımlanmış Limiti) Olan Şirketler TCMB’ye Aylık Bildirim Yapacak

5 Milyon TL’nin Üzerinde Kredi Kullanan Veya Kredi Stoku (Tanımlanmış Limiti) Olan Şirketler TCMB’ye Aylık Bildirim Yapacak

Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılır.

Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılır.

2023 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

2023 Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Hizmet Akdine Dayalı Tazminat Ödemeleri İçin KDV Hesaplanacak Mı?

Hizmet Akdine Dayalı Tazminat Ödemeleri İçin KDV Hesaplanacak Mı?

Varlık Barışı 31 Mart 2023 Tarihinde Sona Eriyor. Beyan Edilecek Varlıklar İçin %3 Vergi Ödenecek.

Varlık Barışı 31 Mart 2023 Tarihinde Sona Eriyor. Beyan Edilecek Varlıklar İçin %3 Vergi Ödenecek.

Mart 2023 Konut ve İş yeri Kira Artış Oranı

Mart 2023 Konut ve İş yeri Kira Artış Oranı

2023 İşsizlik Ödeneği

1 Mart 2023 2023 İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Hakkında Özet Bilgiler -İşsizlik ödeneği alabilmek için, çalışanın kendi kusuru olmadan iş sözleşmesinin sona ermesi gerekiyor. (Örnek olarak: İşveren tarafından iş akdinin feshi,) İkale sözleşmesi ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor – İşsizlik…

Türkiye’deki İrtibat Bürolarında Personellere Döviz Olarak Yapılan Ücret Ödemeleri Gelir ve Damga Vergisinden İstisnadır

27 Şubat 2023 Türk Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (14) numaralı bendinde, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan personellere, işverenin (irtibat bürosunun) Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir…

Türk İş Kanunu ve Mevzuatında Çocuk ve Genç İşçilere Özel Çalışma Koşulları

27 Şubat 2023 1-Türk İş mevzuatında çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları neden ayrı düzenlenmiştir? Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini sağlamak, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve ekonomik istismarlarını önlemek için çocuk ve genç…