Yatırım Teşvik Belgesi Alınması, Takibi, Kapaması

-Yatırım Teşvik  Belgesi’nin Alınması ve sürecin takibi

-Yerli alınacak her makine teçhizat için yerli makine ve teçhizat gerçekleşmelerinin yapılması

-Yerli makine ve teçhizat gerçekleşmeleri yapılan makine ve teçhizatlarının faturalarının ibrazı

-İthal alınacak her makine teçhizatın gümrük gerçekleşmelerinin yapılması

-Gümrük gerçekleşmesi yapılan makine ve teçhizatı, gümrük müşavirinin çekebilmesi için Gümrük ID numaralarının gümrükçüye verilmesi

-İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listelerine ilave makine yazılması, miktar revizelerinin yapılması

-Listelerdeki mevcut makinelerin Finansal kiralama ile alınması halinde bu makinelerin finansal kiralama şirketine devri

-Yatırım Teşvik Belgesi Revizeleri (Süre, istihdam, kapasite, yatırım cinsi, sabit yatırım finansman revizesi, Destek Unsuru Revizesi, Yatırım yeri değişikliği revizesi, özel şart revizesi

-Satış/Devir/İhraç/Kiralama izinlerinin alınması müracaatları

-Belge ve/veya makine devretme talebi, Belge ve/veya makine devralma talebi, belge iptal talebi gibi müracaatlar

-Yatırım Tamamlama Vizesi (Teşvik Kapatma ) İşlemi

-Yatırım Teşvik Unsurlarının nasıl uygulanacağı konusunda Mali Müşavirlik Desteği