ERP PROGRAM YAPILANDIRMASI

Muhasebe, Finans, Bordro, Üretim, CRM, Proje, Lojistik, Süreç, Yönetim, Raporlama, E-Devlet programlarının yapılandırılması, geliştirilmesi ve destek hizmetinin verilmesi

Bu hizmet başlığı atında Türkiye’nin en çok tercih edilen Logo Yazılım firmasının aşağıda sayılan ürünlerinin, sistem yapılandırması, kullanıcı ve yönetici eğitimi, firma faaliyetine has olarak geliştirilmesi hizmetleri müşterilerimize sunulmaktadır.
Logo Go3
Ön Muhasebe + Genel Muhasebe + Sabit Kıymet
Logo Bordro Plus
Ücret Bordrosu, Personel Özlük, Mesai hesaplamaları
Tiger3
Muhasebe, Finans Operasyon, Genel Muhasebe, Beyanname, Sabit Kıymet, Hızlı Üretim, Proje Takip,
Tiger Enterprise
Muhasebe, Finans Operasyon, Genel Muhasebe, Beyanname, Sabit Kıymet, Kapsamlı Üretim, Proje Takip, Yönetim, Muhasebesi
Özelleştirebilme
Logo CRM
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Görüşme, Görev, Satış-Pazarlama, Fırsat, Kampanya, Teklif, Sözleşme, Ürün, rapor, Analiz bölümleri ile Logo CRM yazılımı Logo GO3, Tiger3, Tiger Enterprise ürünleri ile entegreli olarak çalışmaktadır.
e-Çözümler
e-Fatura
e-Defter
e-Arşiv
e-Mutabakat
e-İrsaliye
Logo Connect Banka
e-Ekstre
Banka kayıtlarının otomatik muhasebeleştirme