Diğer Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Diğer Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
-Transfer fiyatlandırması analizi ve raporlama
-Şirket birleşme ve devralmaları (M&A)
-Yurtiçi ve uluslararası TAŞIMACILIK sektörüne özgü vergi ve muhasebe uygulamaları
-AR-GE firmalarına özgü vergi, muhasebe ve bordrolama uygulamaları
-Türk vergi mevzuatı ve çifte vergilemeyi önleme antlaşmaları çerçevesinde vergi planlaması
-Yatırım Teşvik Mevzuatının Vergisel Yönden Uygulaması
-Vergi İhtilaflarına Yönelik Hukuki Ve Mali Danışmanlık Hizmetleri
-Uluslararası Vergi Danışmanlığı
-Birleşme, Satın Alma Bölünme İşlemlerine Yönelik Değerleme Ve Danışmanlık Hizmetleri

Dava ve Tahkim Süreçlerinde Üçüncü Taraf Finansmanı

 “Üçüncü Taraf Finansmanı” uyuşmazlığın taraflarından birinin, dava ya da tahkim masraflarını dava konusu ile ilişkili olmayan üçüncü bir tarafa devretmesidir.

Üçüncü taraf finansmanı yalnızca ilgili masrafları üstlenmekte olup dava ya da tahkim sürecine taraf olmamaktadır.

Belirli bir bütçe kapsamında; avukatlık ücreti, yargılama giderleri, bilirkişi ücretleri vb. olmak üzere tüm masraflar üçüncü taraf finansmanınca karşılanacak olup, davanın kazanılması halinde finansman dosya kapsamında belirlenecek oranda kendi payını almaktadır. Davanın kaybedilmesi halinde ise Finansmanı sağlayan üçüncü taraf herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Üçüncü taraf finansmanı hizmeti yerel ve uluslararası şirketlere, finans ve kamu kuruluşlarına ulusal ve uluslararası alanda danışmanlık hizmeti sunmakta olup, 26 Ülke kapsam dahilindedir.

Finansman sağlanacak tarafa Karen Audit/Consulting ve ilgili ülkede bulunan hizmet sağlayıcı firma ile birlikte farklı branşlarda uzmanlarca danışmanlık hizmeti sağlanacak ve süreçler ortaklara takip edilecektir.

Bu süreçte finansmanı sağlayacak üçüncü taraf belirlenecek bütçe kapsamındaki tüm masrafları karşılayacaktır.

Üçüncü taraf finansman Şirketi : Uluslararası yargı mercilerinde ve dünyanın sayılı tahkim merkezleri nezdinde görülmekte olan dava ve tahkim davalarına finansman sağlamaktadır.

Üçüncü Taraf finansman Şirketi tarafından finansman sağlanacak dava değerinin en az 7,5 milyon GBP (Yaklaşık 10 milyon EURO) değerinde olması gerekmektedir.

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

Mal Varlığı Araştırması Ve Alacağın Tahsili (Uluslararası)

Uluslararası boyutta mal varlığı araştırması ve alacağın tahsili nedir? 

Basit bir şekilde açıklamak gerekirse, mal varlığı araştırması bu konuda uzman araştırmacıların “para takibi” yaptığı bir süreçtir. Uzman araştırmacılar, ilgili mal varlığını tespit edip, usulsüz şekilde elde edilen gelirleri inceleyerek, gerekli gördükleri tüm araştırmaları yapmak suretiyle mal varlığı araştırmalarını yürütürler.

Başarılı bir sonuç elde edebilmek adına dava açılması için gereken delillerin oluşmasına ve tahsilat yapılabilmesine büyük ölçüde katkı sağlaması sebebiyle “Malvarlığı Araştırması” kaliteli bir araştırma sürecinin temel unsurlarından biridir.

Mal varlıklarını saklamak, izleri yok etmek ve mülkiyet yapısını gizlemek, borçluların oldukça çaba sarf ettikleri  amaçları arasında olduğundan mal varlığını tespit etmek, yerini ve mülkiyet yapısını belirlemek kolay bir süreç değildir.

Ancak, sunmuş olduğumuz mal varlığı araştırma hizmetimiz ile en zorlayıcı yetki sınırlarında olsa dahi yurtdışına kaçırılmış mal varlıklarını tespit edebilmekteyiz. Bu malvarlıkları konut ya da yatırım amaçlı elde edilen mülkler, araba, yat, uçak gibi, sabit varlıklar olabileceği gibi şirket yatırımı, ortaklık, vakıf fonu ve uluslararası gizli banka hesapları olabilmektedir.

Bu alanda edindiğimiz tecrübeler neticesinde, araştırma ve tahsilat süreçlerinde başar elde edilebilmesinin en önemli unsuru, alan, çalışmasına başlamadan önce planlı ve titiz bir ön araştırma süreci yürütülmesidir. Bu sebeple bizler, bu süreçte olumlu bir sonuç elde edebilmek adına müşterilerimizle daima irtibat halinde olarak sizlere en iyi hizmeti sunması amaçlamaktayız.

Yurtdışı Ödemelerin Vergilendirilmesi Hizmeti

Globalleşen dünyada şirketler mevcut ticari faaliyetlerinin devamı ve geliştirilmesi amacıyla yurt dışında mukim ilişkili ya da üçüncü kişilerden çeşitli mal ya da hizmetler temin etmektedir. Alınan mal ya da hizmetlerin niteliği, bunlara ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ile mal ya da hizmetin temin edildiği kişi ya da kurumun mükellefiyet şekline göre farklı vergisel yükümlülükler doğabilmektedir. Özellikle yurt dışındaki ilişkili kişi ve kurumlardan temin edilen mal veya hizmetlerin, OECD nin “Matrahın Aşındırılması ve Vergi Erozyonu” ile mücadele düzenlemeleri kapsamında gerek Türk mali idaresi gerekse dünya mali otoritelerince sıklıkla incelendiği de dikkate alındığında; bu hizmetimiz ile yurt dışı ödeme işlemleri başta gelir, kurumlar, katma değer ve damga vergisi kanunları ile transfer fiyatlandırması düzenlemeleri çerçevesinde analiz edilerek, vergisel risklerin ortaya konulması ve alternatif çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmaktadır. Yurt dışına yapılan ödemeler kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetimiz; yerel vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları hükümleri, konu ile ilgili verilmiş bulunan mali idare görüşleri ile vergi yargısı kararlarını da dikkate alarak vergisel risklerin yönetilmesini amaç edinmektedir.