Ar-Ge Yazılım Ve İnovasyon Faaliyetler İle İlgili İhtisas Danışmanlık Denetim

Mevcut Ar-Ge Mevzuatında yer alan Teşvik ve Desteklere ilişkin firma özelinde Check-up hizmeti, Tespitler doğrultusunda uygulama hatalarının düzeltilmesi.

Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV,  Sigorta Primi, Ücret Gelir vergisi, Hibe ve diğer teşvik ve destek unsurlarından doğru yararlanıp yararlanılmadığının tespitiç Eksik yararlanılan destekler varsa tespit edilmesi ve düzeltme işlemlerinin yapılması. Ar-Ge Merkezi olmanıza rağmen yararlanamadığınız destekler olabilir.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon teşvik ve destek uygulama danışmanlığı ve idari otoriteler nezdinde şirketlerin temsili
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon uygulamaları kapsamında muhasebe, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve diğer vergisel uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmetleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Ar-ge, tasarım ve yenilik maliyesine ilişkin raporlama hizmetleri