Skip to main content Skip to search

BLOG

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, işin bitim tarihi nasıl tespit edilmektedir?

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, işin bitim tarihi nasıl tespit edilmektedir?

İş için kullanılan araçlar için taşıt tanıma zorunluluğu getiriliyor. Son tarih 31.12.2024

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar TTB takılması zorunluluğu getirilmiş olup, zorunluluğa ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

2023 KDV tevkifatı uygulamasının sınırı KDV Dahil 2.000 TL’dir

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

2023 Eylül Ayı Kira Artış Oranı Konutlarda %25, İş yerlerinde %56,28 Oldu.

2023 Eylül Ayı Kira Artış Oranı Konutlarda %25, İş yerlerinde %56,28 Oldu.

Ek MTV’nin Birinci Taksit Ödeme Vadesi 6 Eylül 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

Ek MTV’nin Birinci Taksit Ödeme Vadesi 6 Eylül 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

Şirketlerin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Satışlarında; KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnalarında Değişikliğe Gidildi 

Şirketlerin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Satışlarında; KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnalarında Değişikliğe Gidildi 

Kira sözleşmelerinde kefalet durumu olması halinde Damga Vergisi ne şekilde hesaplanır?

Kira sözleşmelerinde kefalet durumu olması halinde Damga Vergisi ne şekilde hesaplanır?

Şirketlerin Ortak Olduğu Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

Şirketlerin Ortak Olduğu Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Tedarikçilerden Alımı İçin Düzenlenen Sözleşmeler Damga Vergisinden İstisnadır

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Tedarikçilerden Alımı İçin Düzenlenen Sözleşmeler Damga Vergisinden İstisnadır

İstanbul’da Limited Şirket Kuruluşu İçin Hangi Kurumlara Kayıt Yapılır?

İstanbul’da Limited Şirket Kuruluşu İçin Hangi Kurumlara Kayıt Yapılır?

Türkiye’den Ev Veya İş Yeri Alan Yabancılardan Kira Geliri Elde Edenler Gelir Vergisi Ödemek Zorundadır

Türkiye’den Ev Veya İş Yeri Alan Yabancılardan Kira Geliri Elde Edenler Gelir Vergisi Ödemek Zorundadır

Limited Şirket Ortakları ve Müdürlerinin Kamu Kurumlarına ve İş Yaptığı Kişi ve Kurumlara Karşı Kişisel Sorumlulukları Hakkında Genel Bilgilendirme

Limited Şirket Ortakları ve Müdürlerinin Kamu Kurumlarına ve İş Yaptığı Kişi ve Kurumlara Karşı Kişisel Sorumlulukları Hakkında Genel Bilgilendirme

7440 SGK Yapılandırma Ödemelerini Vadesinde Yapmayanlar İçin 31 Ağustos 2023 Tarihine Kadar Peşin Ödeme İmkanı Tanındı

7440 SGK Yapılandırma Ödemelerini Vadesinde Yapmayanlar İçin 31 Ağustos 2023 Tarihine Kadar Peşin Ödeme İmkanı Tanındı

Yabancı Ortaklı Şirketler İçin Türkiye’de Banka Hesabı Açılması İle İlgili Genel Bilgiler

Türkiye’de Yabancı Ortaklı Şirketler İçin Banka Hesabı Açılması İle İlgili Genel Bilgiler

2023 Temmuz-Aralık Arasında Türkiye’deki Asgari Ücretlinin İşverene Bir Aylık Maliyeti Yaklaşık 15.800 TL’dir.

2023 Temmuz-Aralık Arasında Türkiye’deki Asgari Ücretlinin İşverene Bir Aylık Maliyeti Yaklaşık 15.800 TL’dir.