BLOG2024-03-08T11:09:07+03:00
Türkiye’deki şirketin ortaklarından olan Almanya uyruklu şirketin hisse satış kazancı Türkiye’de vergilendirilecek mi?

25 Mayıs 2024|

Türkiye İle Almanya Arasındaki ÇVÖA Anlaşmasının 13'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, Türkiye'deki şirketin yabancı uyruklu ortağının, Şirket hisselerini elden çıkarmasından elde edeceği kazançları, söz konusu hisselerin iktisap ve elden çıkarma tarihleri arasında geçen sürenin bir yıldan kısa olması durumunda Türkiye’de, uzun olması durumunda ise Almanya’da vergilendirilecektir.

İşyeri Tarafından, Çalışan İçin Ödenen Hayat Sigortası Primi Çalışanın Ücret Bordrosuna Net Ücret Olarak İlave Edilecek Mi?

24 Mayıs 2024|

Şirket tarafından, kilit personeli adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Şirket olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda belirlenen ABD Dolarının şirket ödenecek olması nedeniyle, Şirket tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında ücret olarak değerlendirilmeyecektir.

Hatalı Düzenlenen Temel E-Fatura İptal Edilebilir Mi?

23 Mayıs 2024|

Portal üzerinden iptal talebinde bulunulması imkanı bulunmamakla birlikte, 8 günlük itiraz süresinin de aşılmış olması nedeniyle tarafların anlaşması durumunda ilgili faturalara alıcının Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen harici yöntemlerle itiraz etmesi, yeni düzenlenecek faturanın açıklama alanına hatalı kesilmiş faturanın tarih ve numara bilgisini de içeren bir açıklamanın yapılması ile işlem yapılması mümkündür.

2024 Ocak-Mart Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süresi 22 Mayıs 2024 Çarşamba Gününe Uzatıldı

15 Mayıs 2024|

17 Mayıs 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

2023 yılına ait Gelir Vergisi Beyannamenizi 1 Mart-1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) Tarihleri Arasında Vermeyi Unutmayınız

1 Nisan 2024|

2023 takvim yılında [...]

Go to Top