Şirket Değerleme

Türkiye’den şirket satın almak istiyorsanız, satın alma öncesi değerleme için bilgi birikimimizi aktarmak için sizleri bekliyoruz. Yatırıma kazançlı başlayın.

-Mali Tablolar ve Destekleyici Belgeler Üzerinden Şirketin Hesap Günü İtibariyle Mali Durumunun Tespiti

-Yıllar İtibariyle Mali Performans Hesaplaması, Büyümenin Kalemler Bazında İncelenmesi ve Büyümeye Etkisinin Bulunması

-Mevcut Durum Doğrultusunda Bütçeleme

-Özel Amaçlı Değerleme Raporları