About krnaudituser

This author has not yet filled in any details.
So far krnaudituser has created 11541 blog entries.

Yurt dışındaki tedarikçi yerine bilmeden hackerların banka hesabına gönderilen parayı gider yazabilir miyiz?

Satıcı firmanın mailinin şüpheli şahıslarca (hacker) ele geçirilmesinden dolayı sahte banka hesabına yapılan ödemelerin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirilebilecek giderler arasında sayılmadığından, kurum kazancınn tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

&s tarafından.|2024-06-14T15:54:57+03:0019 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Gelir, maliyet ve giderlerin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi, ortak giderlerin uygun şekilde ayrıştırılması halinde aynı adreste hem 5746 AR-GE indirimi hem de yurt dışı yazılım kazanç istisnasından yararlanılabilir

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanıyor olmanız, Şirketinizin aynı şube adresinde ancak farklı fonksiyon ve personel ile ifa ettiği yurtdışı yazılım faaliyetlerinin hasılat, gider ve maliyetlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi, ortak giderlerin uygun şekilde ayrıştırılması, Ar-Ge faaliyetlerinden bağımsız olarak yazılım faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu faaliyetler için yapılan harcamaların Ar-Ge indirimine konu edilmemesi şartıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükmünden yararlanmanıza engel teşkil etmeyecektir.

&s tarafından.|2024-06-14T14:27:06+03:0018 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Deprem bölgesine bağış maksadıyla gönderilen iş makinesi kullanımı, yakıt ve operatör giderlerinin vergi matrahından indirimi

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Kahramanmaraş ili merkezli olan deprem bölgesinde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere tırlar ve personelleriyle birlikte gönderilen kepçeler ile, AFAD'ın kendisine veya AFAD'ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlara verilen bedelsiz hizmetler kapsamında yapılan harcamalarınızın, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

&s tarafından.|2024-06-14T14:06:56+03:0017 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Stajyer öğrencilere yapılan ödemeler gider yazılabilir. Alınan devlet katkısı gelir olarak kaydedilmelidir.

3308 sayılı Kanun kapsamında olmayan öğrenciler için yapılacak ücret ödemeleri ile mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin üzerinde yapılacak ücret ödemelerinin ise Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104 üncü maddelerine göre tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu ödemelere aynı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanması mümkündür.

&s tarafından.|2024-06-14T13:57:03+03:0016 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

İş akdi sona erdirilmeden ve işten çıkış belgesi düzenlenmeksizin çalışana ödenen tutarların kıdem tazminatı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesi"ne istinaden şirketiniz tarafından, iş akdi sona erdirilmeden ve işten çıkış belgesi düzenlenmeksizin ödenen tutarların, 1475 sayılı Kanun uyarınca kıdem tazminatı olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu ödemelerin ücret olarak nitelendirilmesi ve yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

&s tarafından.|2024-06-14T13:49:39+03:0015 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge faaliyeti, esas itibarıyla denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer.

&s tarafından.|2024-06-14T12:31:03+03:0014 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Almanya’da üstlenilen inşaat işi için Türkiye’den gönderilen işçilere Türkiye’den yapılan ücret ödemelerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Almanya'da üstlenilecek inşaat işi için İŞKUR aracılığı ile temin edilen işçilerin ücretlerinin Türkiye'den ödenecek olması ve işçi-işveren ilişkisinin devam etmesi dolayısıyla söz konusu çalışanların Gelir Vergisi Kanununun 3'üncü maddesinin (2) numaralı bendi uyarınca tam mükellef sayılması, Türkiye içinde ve dışında elde ettiği tüm kazanç ve iratları üzerinden Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

&s tarafından.|2024-06-01T18:15:34+03:001 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Yurt dışındaki gerçek kişiler ve adi ortaklıklar Türkiye’de irtibat bürosu açabilir mi?

Türkiye'deki İrtibat büroları, ilk başvuruda en fazla 3 yıl süre ile izin alabilirler. Süre uzatmak isteyenler, faaliyet süresi bitmeden önce Genel Müdürlüğe başvurmalıdır.

&s tarafından.|2024-06-01T12:42:11+03:001 Haziran 2024|BLOG-|Yorum yok

Yurt dışındaki şirketler Türkiye’deki bir limited şirketin kurucu ortağı ve imza yetkili müdürü olabilir

Yurt dışındaki bulunan limited veya anonim şirketler , Türkiye'deki bir limited şirketin kuruluşu sırasında tek başına başına veya başka bir gerçek veya tüzel kişiyle birlikte kurucu ortağı veya imza yetkili müdürü olabilir.

&s tarafından.|2024-05-28T14:51:56+03:0028 Mayıs 2024|BLOG-|Yorum yok

Türkiye’deki şirketin ortaklarından olan Almanya uyruklu şirketin hisse satış kazancı Türkiye’de vergilendirilecek mi?

Türkiye İle Almanya Arasındaki ÇVÖA Anlaşmasının 13'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, Türkiye'deki şirketin yabancı uyruklu ortağının, Şirket hisselerini elden çıkarmasından elde edeceği kazançları, söz konusu hisselerin iktisap ve elden çıkarma tarihleri arasında geçen sürenin bir yıldan kısa olması durumunda Türkiye’de, uzun olması durumunda ise Almanya’da vergilendirilecektir.

&s tarafından.|2024-05-23T18:52:29+03:0025 Mayıs 2024|BLOG-|Yorum yok
Go to Top