Raporlama

Her yapılan iş ve eylem sonuçlarının raporlanması ve analiz edilmesi ile değere dönüşür. Bir şeyleri sadece kayıt etmek yeterli değildir. Yapılan iş ve eylemlerinizi doğru kurgulanmış raporlar ile daha iyiye ulaştırmak için size desteğe hazırız.Yapılanları doğru raporlamak en az iyi yapmak kadar önemlidir.

-Bütçeleme

-Nakit Akış

-Gelir Tablosu

-Bilanço

-Ürün ve Hizmet Bazlı Karlılık

-Yatırımın Geri Kazanılması

-Ürün/Hizmet Maliyet Tespiti

-Yurt Dışı Mali Durum Raporlama Hizmeti

-Diğer Talebe Bağlı Özel Amaçlı Raporlama