Teknolojinin öncülüğünde çok hızlı bir değişim içinde olan dünyada var olmak ve gelişen piyasalarda kendine yer edinmek isteyen ülkeler, yabancı yatırımcı nezdinde tercih edilebilir olmak için yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla sürekli bir şekilde iç düzenlemelerini güncel tutmaya gayret ediyor.  Türkiye de hem yerel yatırımcıları teşvik etmek hem de yabancı yatırımcıları kendi ülkesine çekmek için mevzuatını düzenli aralıklarla uluslararası düzenlemelere uygun hale getiriyor. Bunların başında şirket kuruluşları ile ilgili yapılan düzenlemeler geldiğini söyleyebiliriz.

Genel olarak; Türk yatırımcı ile yabancı yatırımcı arasında şirket kuruluşları, vergi ve sosyal güvenlik uygulamaları arasında bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Yani vergi oranları ve hesaplama yöntemleri Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler için aynı oranda uygulanıyor.

Bu yazımızda Türkiye’de kurulacak bir limited şirketin ortaklık yapısı hakkında kısa bilgiler vereceğiz.

Öncelikle ortak sayısında dair düzenlemelerden bahsedelim. Türkiye’de kurulacak limited şirketin en az bir ortağının olması gerekiyor.

Ortak sayısındaki üst sınır 50 kişidir. Yani limited şirketin en az 1 ve en fazla 50 ortağı olabilir. 50’den fazla ortakla kurulacak veya ortaklık sayısı sonradan 50 kişinin üzerine çıkacaksa şirket türünün anonim şirkete çevrilmesi gerekiyor.

Türkiye’de kurulacak limited şirketin tek veya birden fazla ortağının tamamı yabancı uyruklu olabilir. Bazı ülkelerde uygulandığı gibi yabancı ortağın yanında Türk ortak zorunluluğu gibi kısıtlayıcı bir uygulama Türkiye’de bulunmamaktadır.

Limited şirketin yabancı uyruklu ortağı veya ortaklarının biri veya tamamı gerçek kişi olabileceği gibi yabancı tüzel kişi de olabilir. Yabancı tüzel kişi tek başına Türkiye’deki limited şirketin ortağı olabilir. Aynı zamanda tek başına limited şirketin imza yetkili müdürü de olabilir. Yabancı tüzel kişinin Türkiye’de kurulacak limited şirketin tek başına ortağı ve müdürü olması halinde kendisini temsilen bir gerçek kişi temsilci ataması gerekir. Bu gerçek kişi temsilcisi limited şirketin müdürü olan tüzel kişiyi temsilen imza atacaktır. Temsilci sıfatıyla gerçek kişi tarafından atılacak imzalar müdür olan yabancı tüzel kişiyi bağlayacaktır.

Şirket ortakları istedikleri zaman şirket hisselerini başka gerçek kişi veya tüzel kişiye serbestçe satabilir. Bunun önünde yasal olarak belirlenmiş bir ön şart veya kısıtlayıcı düzenlemeler yoktur. Limited şirket hisse devirlerinin Türkiye’deki noterlerden yapılması ve kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğuna bildirilmesi gerekmektedir. Hisse devirleri vekaletname aracılığı vekil ile yapılabilir.

Yerli yatırımcılar ile aynı haklara sahip olan yabancı yatırımcılar için Türkiye’de limited şirket kurmak oldukça kolaydır. Potansiyel genç nüfusu, coğrafi konumu, iklimi, yetişmiş işgücü, yatırımın türü, yeri, sektörü, istihdam yaratma gücü vb. kriterlere göre sağlanan teşvikler Türkiye’yi kendi bölgesinde ön plana çıkarıyor. İyi bir ürünü, nitelikli hizmet ağı ve sürekliliği olan yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin birçok fırsatlar barındırdığını söyleyebiliriz.

 

Ali KARAKUŞ
31 Ağustos 2021
info@karenaudit.com
Karen Denetim § Mali Müşavirlik
İstanbulYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Şirket kuruluşu ve ortaklı yapısına ilişkin sorularınız için: info@karenaudit.com